Đồ Đồng Đông Sơn - Đồ đồng mỹ nghệ cao cấp

BÀI VĂN KHẤN LỄ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT DÀNH CHO PHẬT TỬ

Trong các truyền thuyết của Phật giáo, sau khi tu hành tới chính quả, ngũ giác sẽ tương thông. Mắt có thể nghe, tai có thể thấy, vì vậy, danh xưng Quán Thế Âm Bồ Tát được hiểu là vị Bồ Tát thấu hiểu mọi nỗi ai oán của chúng sinh. Từ đó, người soi sáng và dẫn đường cho mọi sinh linh thoát khỏi kiếp lầm than.

1. Quán Thế Âm Bồ Tát là ai?

Có nhiều truyền thuyết khác nhau về cuộc đời của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại Việt Nam, khi nói về truyền thuyết Quan Thế Âm Bồ Tát, hai truyền thuyết quen thuộc thường nhắc đến là Quan Âm Diệu Thiện và Quan Âm Thị Kính.

Truyền thuyết kể lại, Quan Âm Thị Kính, tu tới kiếp thứ 10, thì đầu thai thành con gái một gia đình ở nước Cao Ly, họ Mãng. Trưởng thành, được gả cho Thiện sỹ, giữ trọn đạo nhưng vì hiểu lầm nên mang tội âm mưu giết chồng.

Thị Kính về nhà mẹ, giả làm trai đi tu, hiệu là Kính Tâm. Thị Mầu có thai với đầy tớ nhưng lại khai Kính Tâm là cha đứa trẻ, Thị Mầu sinh con trai và đem lên chùa gửi Kính Tâm. Sau này Kính Tâm bệnh nặng, biết không qua khỏi nên đã viết tâm thư gửi lại sư cụ ở chùa. Sau khi Kính Tâm qua đời, sự việc sáng tỏ, tất cả mới rõ nỗi oan khiên của Kính Tâm và lập đàn cầu đảo.

Quan Âm Diệu Thiện là con gái thứ ba của vua, sống trong nhung lụa giàu sang, nhưng công chúa luôn dành sự quan tâm đến người nghèo khổ, dành sự quan tâm đến Phật Pháp.

Tuổi trưởng thành, khi vua cha định gả chồng, công chúa đã quỳ xin xuất gia. Vua cha thuyết phục nhưng không thay đổi được con gái. Nhà vua vờ đồng ý nhưng lệnh cho sư trụ trì thuyết phục công chúa hoàn tục. Trong thời gian tu tập tại chùa, công chúa đã có điều kiện tốt để tu học Phật Pháp.

Nhà vua tức giận, sai lính đến đốt chùa, trong trận hỏa hoạn, Ni Cô Diệu Thiện đã chắp tay thành hình búp sen, cầu nguyện chư Phật và chư Bồ tát. Bất ngờ, trời chuyển mây tạo mưa dập tắt cơn hỏa hoạn.

2. Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát có ý nghĩa gì trong thờ cúng?

Phật giáo Việt Nam hình tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát với khuôn mặt từ bi, nhân hậu. Đức Phật hiện thân với nhiều hình dạng để cứu độ chúng sinh.

Bồ tát thường xuất hiện với tay cầm cành liễu và bình thanh tịnh chứa nước cam lồ, nước biểu trưng cho lòng từ bi. Nước rưới tới đâu là rải tình thương đến đó, làm mát mẻ mọi khổ đau ở nhân gian. Nước cam lồ vừa ngọt vừa mát còn bình thanh tịnh là giới đức giống như Phật tử giữ năm giới, giữ giới trong sạch thanh tịnh.

Cành dương liễu tuy yếu mềm nhưng dẻo dai, gió chiều nào lay chiều đó nên không gãy, biểu trưng cho đức nhẫn nhục. Đem lòng từ bi rải cho chúng sanh được an vui nhưng thiếu nhẫn nhục thì khó thực hiện lòng từ bi.

Thiếu cành dương liễu sẽ không thể tưới nước cam lồ, nếu có lòng từ bi mà thiếu sự nhẫn nhục thì từ bi không thể lâu dài, không đem lợi ích cho chúng sinh. Nhẫn nhục và từ bi, thiếu một đức thì đức còn lại không thực hiện được.

3. Văn khấn bàn thờ Phật tại nhà

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán thế Bồ Tát.

Con xin kính lạy đức Viên thông Giáo chủ thủy từ chứng giám.

Tín chủ con là:...

Ngụ tại:...

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện cửa hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng.

Cúi xin đức Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao.

Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử con cùng toàn thể gia quyến ba tháng đồng, chín tháng hè luôn được sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, lộc tài vượng tiến, công việc hanh thông, vạn sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

4. Bài văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà - Bài khấn nguyện mẹ Quan Âm

Sau khi dâng hương, cắm hương thì bạn quỳ xuống và đọc:

Con xin cung kính lễ lạy:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát,

Tam Bảo khắp mười phương (3 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát (2 lần)

Tri ân:

Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát. Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân (1 lạy).

Cầu an:

Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp các chúng sanh hữu tình, vô tình.

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (1 lạy).

Cầu siêu:

Con cũng thanh tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.

Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con,

Những vong linh con đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ,

Cho những vong linh tên:...

Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, bệnh tật, và vì mọi lý do chưa được vãng sanh.

Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh Độ (1 lạy)

Sám hối:

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con đã gây tạo trong kiếp sống hiện tại.

Những tội con gây tạo do bởi vô tình hay cố ý, gây hại, sát hại đến nhân mạng, đến giới hữu tình hoặc vô tình, những tội do bởi Tham, Sân, Si, do bởi ngã mạn, vô minh che lấp.

Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, từ tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con (1 lạy).

Hồi Hướng/ Phát Nguyện:

Sám hối rồi, nay con xin nguyện tiếp tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Làm việc lợi mình lợi người.

Con xin hồi hướng, chia sẻ Công Đức đến cha mẹ, thân nhân (tên)... Đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã giúp đỡ cho con.

Đến những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng tất cả các vong linh chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh.

Con nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ để con và chúng sanh đồng được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử luân hồi, trên tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (3 lạy).

Trên đây là bài văn khấn bàn thờ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà để bạn tham khảo. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

-----Mời quý khách tham khảo thêm các bài viết-----

>> Tham khảo bài viết Ban Tam Bảo tại chùa thờ những ai?

>> Tham khảo Các mẫu tượng Phật- Thần linh bằng đồng

>> Tham khảo Mẫu tượng Phật Thích Ca làm màu giả cổ bằng đồng

>> Tham khảo Mẫu tượng Phật A di đà mặc áo gấm bằng đồng

>> Tham khảo Cách khai quang tượng Phật A di đà 

>> Tham khảo mẫu tượng Phật A di đà bằng đồng

Bạn đang xem: BÀI VĂN KHẤN LỄ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT DÀNH CHO PHẬT TỬ
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0984097970
Lỗi giao diện: file 'snippets/compare-init.bwt' không được tìm thấy