Đồ Đồng Đông Sơn - Đồ đồng mỹ nghệ cao cấp

Đức Phật chuyển Pháp luân - Bài kinh Chuyển pháp luân quan trọng

49 ngày sau khi chứng đạt giác ngộ, Đức Phật cũng không có ý định thuyết pháp. Nhưng Đế Thích và vua trời Phạm Thiên đã thỉnh cầu Đức Phật chuyển pháp luân để chúng sinh cõi Sa bà lợi ích. Bằng Phật nhãn của mình, Đức Phật nhận rõ năm người bạn đồng tu xưa và quyết định để họ sẽ là những người đầu tiên nghe giáo pháp. Kinh Chuyển Pháp luân chính là bộ kinh đầu tiên mà Phật thuyết giảng.

Đạo Phật theo con đường Trung Đạo (ở giữa)

“Này các thầy Tỳ Kheo! Có hai cực đoan mà bậc xuất gia phải tránh:

-Thứ nhất là chìm trong dục lạc, những điều thấp hèn, phàm tục và vô ích.

-Thứ hai là lối tu khắc khổ, gây khổ sở và vô ích.

Các thầy hãy  bỏ hai cực đoan ấy.

Như Lai đã thấu hiểu rằng, con đường ở giữa hai cực đoan ấy, tức là không thiên về bên nào mà Như Lai đã áp dụng để nhãn quan phát triển, hiểu biết, tiến đến sự an tịnh đưa đến trí tuệ, giác ngộ và Niết-bàn hay con đường dứt khổ.

Thế nào là Bát Chánh Đạo?

Phép tu hành theo con đường trung đạo mà Như Lai đã ngộ chính là sự tu hành để phát triển nhãn quan, đưa đến sự an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ và Niết-bàn là gì? Đó chính là con đường Bát Chánh Đạo!

Bát Chánh Đạo là con đường gồm 8 nhánh:

1. Chánh Kiến

2. Chánh Tư duy

3. Chánh Ngữ

4. Chánh Nghiệp

5. Chánh Mạng

6. Chánh Tinh Tấn

7. Chánh Niệm

8. Chánh Định

Thế nào là tứ Diệu Đế?

Tứ Diệu Đế là bốn chân lý cao cả/ cao thượng còn gọi là Tứ thánh đế, cũng là nội dung trọng tâm của bài thuyết Pháp này.

1. Khổ Đế: Khi Đức Như Lai giảng về Chân Lý Cao thượng, về sự Khổ, bao gồm, Sanh là sự hợp của Ngũ Uẩn, là khổ. Lão/già là khổ, bệnh là khổ, tử/chết là tan rã Ngũ Uẩn, là khổ. Buồn rầu, thất bại, lo lắng, rối loạn tâm thần là khổ. Sống với người mình không thích là khổ, lìa người thân yêu là khổ, mong muốn không được là khổ. Thân Ngũ Uẩn là khổ, ngũ uẩn là vô thường, biến đổi không ngừng.

2.Tập Đế: là Chân Lý Cao thượng chỉ ra nguyên nhân của khổ đau: ham muốn được tái sanh, chìm trong dục lạc, ham muốn chìm trong khoái cảm dục vọng, ham muốn được trường tồn vĩnh cửu, ham muốn trong tâm ý là sau cái chết không còn gì nữa. Đó là nguyên nhân mọi khổ đau.

3. Diệt Đế: là Chân Lý Cao Thượng về sự diệt khổ, bằng cách chấm dứt lòng ham muốn, không luyến tiếc.

4. Đạo Đế:  là Chân Lý Cao thượng về con đường diệt kh, đó chính là Bát Chánh Đạo.

Tam Chuyển Pháp Luân, Thập Nhị Hành là gì?

Tam chuyển Pháp luân có 4 Đế, có 12 hành ( Thập nhị hành).

1. 3 chuyển Pháp luân của Khổ Đế:

Thị Chuyển: Khổ đế là sự thật về nỗi khổ, là pháp mà đức Như Lai chưa từng được nghe, được hiểu.

Khuyến chuyển: Các thầy nên nhận biết Khổ Đế này.

Chứng chuyển: Như Lai đã chứng nghiệm Khổ Đế này, nhãn quan, sự biết, trí tuệ, chân hiểu biết và ánh sáng phát sinh đến Như Lai.

2. 3 chuyển Pháp luân của Tập Đế:

Thị chuyển:  Khổ Tập Đế là sự thật về nguyên nhân của đau khổ là pháp mà trước đây Như Lai chưa từng hiểu.

Khuyến chuyển:  Các thầy nên nhận biết nguyên nhân của sự khổ

Chứng chuyển: Như Lai đã chứng nghiệm được Khổ Tập Đế này. Nhãn quan, sự biết, sự hiểu, chân hiểu biết và ánh sáng đã phát sinh đến Như Lai.

3. 3 chuyển Pháp luân của Diệt Đế:

Thị chuyển: Khổ Diệt Đế là sự thật về việc phải diệt trừ sự khổ đau để đạt được an lạc, pháp trước đây Như Lai chưa từng được nghe.

Khuyến chuyển:  nhận biết cần phải dứt bỏ, tiêu diệt khổ đau

Chứng chuyển: Như Lai đã trải nghiệm quyết định tiêu diệt sự khổ đau: Khổ Diệt Đế. Sự biết, sự hiểu, trí tuệ biết rõ, ánh sáng đã phát đến Như Lai.

4. 3 chuyển Pháp luân của Diệt Khổ Đạo Đế (Bát Chánh Đạo):

Thị chuyển: Diệt Khổ Đạo Đế 8 con đường dẫn đến diệt trừ khổ đau là pháp mà trước đây Như Lai chưa từng nghe.

Khuyến chuyển:  nhận biết Diệt Khổ Đạo Đế để diệt trừ khổ đau.

Chứng chuyển: Như Lai đã thực nghiệm “Bát Chánh Đạo”. Khi Diệt Khổ Đạo Đế được thực hiện và phát triển thì nhãn quan, sự hiểu, sự biết, và ánh sáng phát sinh đến Như Lai.

Kết thúc tam chuyển Pháp luân - thập nhị hành, Đức Phật Thích ca còn giảng này các thầy Tỳ Kheo, nếu Như Lai chưa thấu triệt Tứ Diệu Đế về đủ mười hai phương thức và ba phương diện sáng tỏ thì Như Lai đã không xác nhận điều này trước thế gian, bao gồm cả chư Thiên, Đạo sĩ, Giáo sĩ Bà-la-môn, Ma vương, Phạm thiên, Con người và ngoài hạng con người, Như Lai đã đạt được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Lúc ấy tiếng hoan hô làm rung chuyển mạnh mẽ, trong nháy mắt đã làm cả 10.000 thế giới cõi Phạm Thiên rung chuyển. Một hào quang rực rỡ hơn tất cả đã chiếu sáng trên thế gian. Đức Phật liền nói: “Kondanna quả đã giác ngộ! Từ đó Kondanna được gọi là Annata Kondanna, “Kondanna là người đã giác ngộ”.

Trong Luật tạng nói rằng Ngài Kondanna đã thỉnh cầu Đức Phật cho Ngài làm đệ tử, Đức Phật chấp thuận. Kondanna là vị sư xuất gia đầu tiên, Tăng đoàn được lập từ đó 4 vị Tỳ Kheo kia cũng gia nhập và lần lượt chứng quả Arahant. Ngài Kondanna đã ngộ lời dạy của Đức Phật Thích ca về triết lý vô thường khi Kondanna phát biểu: “Cái gì đã có sanh tất phải có diệt”.

Nguồn: phatgiao.org.vn

 

---- Tham khảo thêm các bài viết tại đây-----

>> Tham khảo bài viết Ban Tam Bảo tại chùa thờ những ai?

>> Tham khảo Các mẫu tượng Phật- Thần linh bằng đồng

>> Tham khảo Mẫu tượng Phật Thích Ca làm màu giả cổ bằng đồng

>> Tham khảo Mẫu tượng Phật A di đà mặc áo gấm bằng đồng

>> Tham khảo Cách khai quang tượng Phật A di đà 

>> Tham khảo mẫu tượng Phật A di đà bằng đồng

 

Bạn đang xem: Đức Phật chuyển Pháp luân - Bài kinh Chuyển pháp luân quan trọng
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0984097970
Lỗi giao diện: file 'snippets/compare-init.bwt' không được tìm thấy