Đồ Đồng Đông Sơn - Đồ đồng mỹ nghệ cao cấp

Cách nhận diện tượng phật Dược Sư chuẩn nhất

 Trong kinh điển Phật Giáo có rất nhiều vị Phật và các chư vị Bồ Tát như Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Địa Tạng Vương, Bồ Tát Quán Thế Âm,... ,.Mỗi vị sẽ có một tướng mạo và hạnh nguyện khác nhau. Nhưng chung quy các vị Phật đều có lòng từ bi rộng bác ái, trí tuệ vô biên cũng như phát nguyện cứu độ chúng sinh thoát khỏi bể khổ, sinh tử luân hồi. Ngoài các vị Phật nên trên, còn có một vị Phật là Dược Sư Như Lai có thể nhiều người mới nghe tên lần đâu. Ngài muốn cứu độ chúng sinh khỏi sinh tử khổ đau, bổn nguyện của Ngài là trị tất cả trọng bệnh phiền não về tâm và thân của chúng sinh. Bài viết dưới đây, đồ đồng Lê Gia sẽ giúp gia chủ cách biết nhận biết về tượng phật Dược Sư chuẩn nhất.

1. Phật Dược Sư là ai?

Phật Dược Sư có tên tiếng Phạn là Bhaiṣajyaguru ngài được cho là một thầy thuốc chuyên đi cứu chữa giúp chúng sinh vượt qua bệnh tật. Phật Dược Sư thường được thờ chung với Phật A Di Đà và Thích Ca Mâu Ni, trong đó Phật Dược Sư đứng bên trái của Phật Thích Ca còn Phật A Di Đà đứng bên phải.

Dược Sư Đức Phật còn có tên đầy đủ khác là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Dược Sư có hạnh nguyện là giúp chúng sinh được cứu khổ, ngài cầu cho khắp cõi muôn loài được sinh vào thiện đạo, thân hình đầy đủ, được giàu sang, xinh đẹp, thọ mạng dài lâu. Ngài dùng ánh sáng lưu ly quanh thân mình tiêu trừ các tội lỗi về phạm giới. Tiêu trừ các tội trộm cắp nghèo khó giúp trừ bệnh khổ, thân tâm ma quỷ ám hại được vãng sinh Tịnh Độ....

2. Ý nghĩa của tượng Phật Dược Sư Lưu Ly

Theo kinh xưa Dược Sư khi tu hành Bồ Tát phát 12 đại nguyện mong giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sinh, khiến chúng sinh đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát. Là một vị Phật hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian và chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sinh. Những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si ưu phiền gây ra, người niệm sẽ được phước báo vô lượng, tiêu trừ tất cả bệnh khổ, thân tâm luôn được an lạc đó là lí do nhiều người thỉnh tượng Phật Dược Sư về để thờ phụng.

3. 12 nguyện mong lớn của Đức Phật Dược Sư

Phật Dược Sư thường được thờ cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà. Trong kinh Dược Sư Bổn nguyện công đức, Đức giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu cho chúng ta thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư cùng những công hạnh và nguyên lực rộng lớn của Ngài. Đó là phương thức tối diệu để chỉ cách cho chúng ta một cảnh giới huy hoàng mà trong đó mọi người sẽ tìm được niềm vui bất diệt.

1. Nguyện sau khi thành Phật, tự thân tôi sẽ có ánh sáng rực rỡ, chiếu tỏa khắp vô số thế giới, và tôi sẽ dùng thân tướng trang nghiêm đó hóa độ chúng sinh, khiến cho tất cả đều có được thân tướng trang nghiêm, sáng rỡ như chính thân tôi.

2. Nguyện sau khi thành Phật, sắc thân tôi trong sáng như ngọc lưu li, uy đức bao la vòi vọi, sáng soi khắp nơi, khiến cho chúng sinh tăm tối nhờ đó mà tỏ ngộ, tùy theo ý chí mà tu tập các nghiệp lành.

3. Nguyện sau khi thành Phật, tôi sẽ dùng phương tiện trí tuệ rộng lớn để cứu giúp chúng sinh, những gì họ cần thiết đều có đầy đủ, không bị thiếu thốn, đau khổ.

4. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào lầm theo con đường bất chính, tôi sẽ hóa độ cho được an trú trong đạo giác ngộ; nếu họ tự mãn với đạo quả tiểu thừa thì tôi sẽ dùng giáo pháp đại thừa để hướng dẫn họ chứng đắc đạo quả đại giác ngộ.

5. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào biết tu theo chánh đạo, tôi sẽ hộ trì cho họ gìn giữ được giới hạnh thanh tịnh, đủ cả ba nhóm giới luật đại thừa (tam tụ tịnh giới), không hề phạm lỗi. Nếu trót đã phạm lỗi, nghe đến danh hiệu tôi thì liền được thanh tịnh, không bị đọa lạc vào vòng ác đạo.

6. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào thân thể yếu đuối, tàn tật, tâm trí ngu si, ngông cuồng, khi nghe danh hiệu tôi thì thân thể khỏe mạnh, tàn tật được lành lặn, dứt mọi bệnh khổ, phát sinh trí tuệ.

7. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh mắc các chứng bệnh hiểm nghèo, không thầy cứu, không thuốc chữa, không thân nhân chăm sóc, đau khổ mọi bề, khi nghe được danh hiệu tôi thì bệnh tật liền dứt, thân tâm an lạc, và phát tâm tinh tấn tu tập cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ.

8. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có người đàn bà nào chán nản vì cho rằng mang thân đàn bà phải chịu nhiều điều bất hạnh, và muốn chuyển sinh làm thân đàn ông, khi nghe được danh hiệu tôi thì sẽ được chuyển sinh làm thân đàn ông, và cứ như thế mãi cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ.

9. Nguyện sau khi thành Phật, tôi sẽ độ thoát cho chúng sinh vượt khỏi sự vây bủa của các lưới ma, các sợi dây trói buộc của vọng tưởng tà kiến, và dẫn dắt họ vào chánh kiến, tu tập hạnh nguyện Bồ-tát cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ.

10. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào bị xử trị oan ức bởi luật nước bạo tàn, bị tù ngục gông cùm, tra tấn hành hạ, hoặc bị tai nạn nguy hiểm, đạo tặc chém giết v.v..., trăm điều đau khổ, khi nghe được danh hiệu tôi thì liền nhờ uy đức của tôi mà vượt thoát mọi đau khổ.

11. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào sa vào cảnh đói khát khốn khổ, và vì miếng ăn mà phải gây ra các hành động tội lỗi xấu xa, khi nghe được danh hiệu tôi và chuyên tâm quán niệm thì tôi sẽ trước đem cho thức ăn ngon, sau đem pháp vị mà hóa độ, khiến cho an trú mãi trong niềm an lạc vô biên.

12. Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào nghèo túng đến nỗi không có áo mặc, đêm ngày phải chịu rách rưới, lạnh lẽo, trăm điều khổ sở, khi nghe được danh hiệu tôi và chuyên tâm quán niệm thì nhờ uy đức của tôi mà họ sẽ được có áo quần lành lặn đẹp đẽ, với đầy đủ các món trang sức thân thể.

3. Các đặc điểm để nhận diện tượng Phật Dược Sư

3.1 Đặc điểm để nhận diện tượng Phật Dược Sư

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai có đặc điểm hình dạng giống như Đức Phật nếu không dựa vào pháp bảo và tư thế thì rất khó để nhận diện được phật Dược Sư. Tượng Phật Dược Sư được mô tả sở hữu làn da màu xanh, ngài mặc ba áo choàng của một tu sĩ Phật giáo hở ngực, trước ngực thường có chữ Vạn. Trên tay Đức Phật Dược Sư cầm một lọ mật hoa màu lưu ly và tay phải đặt trên đầu gối phải, cầm thân cây Aruna hay Myrobalan giữa ngón tay cái ngón trỏ. Một số kinh Phật đã ghi chép lại Đức Phật có một vòng hào quang  ánh sáng màu lưu ly vây xung quanh người.

3.2 Vị trí nơi đặt tượng Phật Dược Sư

Tượng Phật Dược Sư hiếm được thờ một mình độc tôn mà sẽ thờ cùng với các vị Phật Bồ Tát khác. Thờ tượng Tam Thế Phật, thờ Dược Sư Tam Tôn là thờ Thất Phật Dược Sư gia chủ có thể dựa vào vị trí đặt tượng hay dựa vào các vị xung quanh để nhận diện tượng Phật Dược Sư Lưu Ly.

- Tam Thế Phật là biểu thị niềm tin của Phật pháp vô biên trong đó tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ở vị trí trung tâm, Phật Dược Sư phía Đông ở bên trái còn phía Tây là Phật A Di Đà. Ý muốn nói phía Đông nơi mặt trời mọc tượng trưng cho sự sinh trưởng và phát triển của vạn vật. Phía Tây là hướng mặt trời lặn tượng trưng cho sự trở về của vạn vật, ba vị cùng đứng cùng một chỗ tức là bao dung tất cả sự an lành cho chúng sinh.

4. Những lưu ý khi thờ tượng Phật Dược Sư Lưu Ly tại gia

- Gia chủ nên đặt bàn thờ Phật Dược Sư hướng ra ngoài cửa chính tại đó sẽ có tác dụng hữu ích với những người đã khuất ngài sẽ cứu độ chúng sinh, giải trừ đau khổ của người thân giúp người đó siêu thoát. Không nên đặt bàn thờ Phật dược Sư ở các vị trí gần nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ hoặc những nơi ô uế.

- Gia chủ không được thờ chung Thần thánh cùng với Dược Sư bởi vì Thần thánh vẫn nằm trong lục đạo luân hồi. Nếu gia chủ có hành động thờ chung sẽ dẫn tới việc phạm phải điều cấm kỵ trong nguyên tắc Phật. Khi thờ chỉ nên dùng hoa quả và được đặt trên đĩa đựng trái cây khi dâng lễ, trái cây để cúng không được dùng trong việc khác.

- Nếu gia chủ có ban thờ gia tiên thì nên đặt bàn gia tiên ở tường nhà bên phải hoặc bên trái của bàn thờ Phật vì trong 10 phương 3 hướng chúng sinh, Phật là thầy. Ngay cả những người đã khuất cũng cần phải có sự giác ngộ từ Đức Phật.

5. Kết luận

Bài viết của đồ đồng Lê Gia đã chia sẻ với quý vị cách nhận diện tượng phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Chúc quý vị luôn gặp được bình an, thanh tịnh một lòng hướng thiện. Nếu quý vị muốn thỉnh tượng Phật Dược Sư hay bất cứ một vị Phật nào về thờ trong gia đình, vui lòng liên hệ  hotline: 0984.030.989- 0984.097.970 để được tư vấn một cách chính xác nhất nhé!

>> Tham khảo Các mẫu tượng Phật- Thần linh bằng đồng

>> Tham khảo Mẫu tượng Phật Thích Ca làm màu giả cổ bằng đồng

>> Tham khảo Mẫu tượng Phật A di đà mặc áo gấm bằng đồng

>> Tham khảo Cách khai quang tượng Phật A di đà 

Bạn đang xem: Cách nhận diện tượng phật Dược Sư chuẩn nhất
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0984097970
Lỗi giao diện: file 'snippets/compare-init.bwt' không được tìm thấy